ALPHA KIDS үйлчилгээний хэрэглээний тариф хэрхэн тооцох вэ?
Үйлчилгээний төрөл Яриа Мессеж Дата
Сүлжээндээ Бусад сүлжээнд Сүлжээндээ Бусад сүлжээндээ
SKYphone Эцэг эхтэйгээ үнэгүй ярина 30₮ 30₮ 0₮ 20₮ хязгааргүй
Dodata 60₮ 60₮ 0₮ 20₮ хязгааргүй