Дансны үлдэгдэлээ хэрхэн шалгах болон цэнэглэх вэ?
  3G/WCDMA 2G/CDMA
ДАНС ЦЭНЭГЛЭХ *211#Нууц дугаар# *211#Нууц дугаар# + CALL
211 + CALL 211 + CALL
ДАНС ШАЛГАХ *211# + CALL 211* + CALL
211 + CALL 211 + CALL
БУСДЫН ДАНС ЦЭНЭГЛЭХ Илгээх утга Илгээх дугаар
KЦэнэглэх дугаарNНууц дугаар 159951
ДАТА ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ Data 123
247 ДУУСАХ ХУГАЦАА ХАРАХ 247 123