ALPHA KIDS үйлчилгээний хэрэглэгч ямар нэмэлт үйлчилгээ идэвхжүүлэх боломжтой вэ?
Үнэ Хугацаа Багц идэвхжүүлэх
Youtube Багц 3.000 24 цаг *123#
Social Багц 1.500 24 цаг
5.000 30 хоног
Gaming Багц 1.500 24 цаг
5.000 7 хоног
Chat Багц 1.500 24 цаг
5.000 7 хоног
Music Багц 1.500 24 цаг
5.000 30 хоног
Content Багц 3.000 24 цаг
15.000 30 хоног