Киоск машинаас ямар үйлчилгээ авах боломжтой вэ?

Коиск машинаас дараах үйлчилгээг авах боломжтой

 • Шинэ дугаар авах.
 • Төлбөр төлөх.
 • Нэгж цэнэглэх.
 • Дата багц авах.
 • Нэхэмжлэл авах.
 • Багц шилжүүлэх.
 • УТҮ -ээс ДТҮ -рүү шилжих.
 • Эзэмших эрх шилжүүлэх.
 • Бүртгэл шинэчлэх.
 • Нэмэлт үйлчилгээ.
 • Дугаар түр хаах/нээх.
 • Дугаар хадгалах.

Зөвлөгөө

Сим карт гаргана. /шинэ дугаар болон сим сэргээх/

Зөвхөн бэлэн бус буюу картаар үйлчлэх ба бүх төрлийн банкны карт уншина. /чиптэй, кредит, дотоодын карт.

Е баримт гаргана. /хувь, байгууллага/.

ХУР систем нэвтэрсэн буюу хурууны хээгээр эзэмшигчийн баталгаажуулалтыг шалгана. Хөндлөнгийн хяналтгүй, хэрэглэгч өөрөө үйлчилгээ авах төхөөрөмж тул хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлалаас шалтгаалж цахим үнэмлэхээр үйлчилгээ үзүүлэхгүй..