Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний шинэ дугаар хэрхэн авах вэ?

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ гэдэг хэрэглэгч үйлчилгээний хоног болон нэгжийг урьдчилан нэгж хэлбэрээр авч яриа, мессэж, дата болон нэмэлт үйлчилгээг ашиглах боломж бүхий үйлчилгээг хэлнэ.

  • Та ДАТА хэрэглээ ихтэй бол таны хэрэглээний онцлогт нийцүүлэн цэнэглэлт бүрд дата эрхтэй DO DATA үйлчилгээг санал болгож байна. Та хамгийн хэмнэлттэй тарифаар дата хэрэглээгээ авч ДАНДАА ОНЛАЙН байх боломжтой.

Үйлчилгээний төрөл Сүлжээний төрөл Яриа Мессэж ДАТА/MB
Сүлжээндээ Бусад сүлжээндээ Сүлжээндээ Бусад сүлжээндээ
Do DATA WCDMA 60₮ 60₮ 0₮ 20₮ 6₮

    * Урьдчилсан төлбөрт DO үйлчилгээний SKYphone 3.0 -н хэрэглэгч та хамгийн хэмнэлттэй тарифаар сүлжээ харгалзахгүй 30₮-өөр ярьж, цэнэглэлт бүрдээ ЧАТ багц авах боломжтой.

Үйлчилгээний төрөл Сүлжээний төрөл Яриа Мессэж ДАТА/MB
Сүлжээндээ Бусад сүлжээндээ Сүлжээндээ Бусад сүлжээндээ
SKYphone 3.0 WCDMA/CDMA 30₮ 30₮ 0₮ 20₮ 12₮

Зөвлөгөө

Сонирхож буй багцын нэр дээр дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч мөн шинэ дугаар худалдаж авах боломжтой