Дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ дугаар хэрхэн авах вэ?

Дараа төлбөрт үйлчилгээ гэдэг нь тухайн сарын эхний өдрөөс сарын сүүлийн өдрийг дуустал хэрэглэсэн яриа, мессеж, дата, нэмэлт үйлчилгээний хэрэглээг дараа сарын 20 өдрөөс өмнө төлөх боломжийг олгодог үйлчилгээ юм.

МОНГОЛдоо дараа төлбөрт үйлчилгээн нь дараах 6 төрлийн багцтай:


МОНГОЛдоо багц Сарын суурь хураамж Сүлжээний төрөл Барьцаа
10000 10,000 CDMA/WCDMA 20000₮
20000 20,000₮ CDMA/WCDMA
30000 30,000₮ WCDMA 30000₮
40000 40,000₮ WCDMA 50000₮
70000 70,000₮ WCDMA
100000 100,000₮ WCDMA

Багцад дагалдах эрх:


МОНГОЛдоо багц Дата эрх Задгай дата лимит Монголдоо яриа Монголдоо мессеж Төлбөргүй нэмэлт үйлчилгээ
Сүлжээний яриа Бусад сүлжээний яриа
10000 200MB 5GB/30,720₮ 250 мин* - Давхар дуудлага Дуудлага хадгалах Нөхцөлт дугаар нууцлах
20000 1GB 250 мин* хязгааргүй
30000 4GB 10GB/61,440₮ хязгааргүй 500 мин* хязгааргүй
40000 8GB хязгааргүй /2000 мин/ хязгааргүй Давхар дуудлага Дуудлага хадгалах Нөхцөлт дугаар нууцлах SKYmelody
70000 30GB хязгааргүй /2000 мин/ хязгааргүй
100000 50GB хязгааргүй /3000 мин/ хязгааргүй

Багцад дагалдах эрх дуусаад доорх тарифаар үргэлжлүүлэн төлбөр бодогдоно:

МОНГОЛдоо багц Ярианы тариф Мессеж тариф Дата тариф /₮/
10000 50₮ 20₮ 6₮
20000 50₮ 20₮ 6₮
30000 50₮ 20₮ 6₮
40000 50₮ 20₮ 6₮
70000 50₮ 20₮ 6₮
100000 50₮ 20₮ 6₮

Та дараа төлбөрт үйлчилгээний талаар ЭНД дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах ба шинэ дугаар худалдан авах боломжтой.