Хэрхэн шинэ дугаарын жагсаалт харах вэ ?

Та дараа төлбөрт, урьдчилсан төлбөрт, Cally үйлчилгээний энгийн, азын, алтан дугаарын жагсаалтын ЭНД дарж харна уу.

Дараа төлбөрт үйлчилгээний дугаарын үнэ:

ДУГААРЛАЛТЫН ТӨРӨЛ БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ
Азын дугаар Алтан дугаар
ЭНГИЙН ДУГААРЛАЛТ 60,000₮ 300,000₮
500,000₮
ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ ДУГААРЛАЛТ 100,000₮ 800,000₮

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний дугаарын үнэ:

ДУГААРЛАЛТЫН ТӨРӨЛ БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХОНОГ ДАГАЛДАХ НЭГЖ
Азын дугаар Алтан дугаар
ЭНГИЙН ДУГААРЛАЛТ 15,000₮ 9***-AABB
9***-AABB
9***-AABB
50,000₮ - 9*AB-ABAB
9*AB-9*AB
Азын дугаар - 30 хоног
Алтан дугаар - 60 хоног
Азын дугаар - 5000₮
Алтан дугаар - 10000₮
80000₮ - 9***-AAAA
100000₮ - 9*AA-AAAA
ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ ДУГААРЛАЛТ
/9666****/
150,000₮ - Азын дугаар - 10000₮

Зөвлөгөө

Дараа төлбөрт үйлчилгээний үнэ цэнэтэй дугаарлалтад 9111****, 9191****, 9000****, 9090**** гэсэн дугаарууд багтана.