Мессеж роуминг үйлчилгээг хэрхэн идэвхжүүлэх вэ?

ДТҮ болон УТҮ-ний хэрэглэгч 599 тусгай дугаар руу "sms" гэсэн утга илгээн идэвхжүүлнэ.