Роуминг үйлчилгээний хэрэглээгээ хэрхэн шалгах вэ?

ДТҮ-ний хэрэглэгч 1510 тусгай дугаар руу R гэсэн утга илгээн шалгана.

УТҮ-ний хэрэглэгч *211# залгах товч дээр дарж шалгана.