Яриа мессеж хосолсон роуминг үйлчилгээг хэрхэн идэвхжүүлэх вэ?

Гадаадад зорчих үедээ ДТҮ болон УТҮ-ний хэрэглэгч 599 дугаар руу "CALL" гэсэн утга илгээн идэвхжүүлнэ.