Яриа мессеж хосолсон роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэхэд барьцаа төлбөр байршуулах шаардлагатай юу?

ДТҮ-ний дугаараа 1 жилээс дээш ашигласан хэрэглэгч болон УТҮ-ний бүх хэрэглэгчид барьцаа төлбөр байршуулах шаардлагагүй.