ДТҮ-ний дугаараа 1 жил ашиглаагүй бол хэрхэн яриа мессеж хосолсон роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэх вэ

Хэрэглэгч та үйлчилгээний төв дээр өөрийн биеэр цахим үнэмлэхтэйгээ ирж роуминг үйлчилгээний гэрээ байгуулан, олон улсын роумингийн барьцаа төлбөрийг байршуулж, цогц роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлнэ.