Барьцаа төлбөр нь хэд вэ?

350000₮ болон 500000₮-с өөрийн хэрэглээндээ тохируулан сонгон байршуулна.

 Роуминг төрөл Хэрэглэгч Барьцаа Хэрэглээний
хязгаарлалт
Цогц роуминг Бүх хэрэглэгч 350,000 500,000
500,000 Хязгааргүй