УТҮ-ний хэрэглэгч цогц роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэн ашиглах боломжтой юу?

Боломжгүй. Гэхдээ та дата роуминг багц авч internet ашиглах боломжтой.