Дата роуминг багц үйлчилгээ гэж юу вэ?

Тухайн сонгогдсон улсад зориулан гаргасан 48 цаг,7 хоног, 14 хоногийн дата багц үйлчилгээ.

 үйлчилгээ Багцын нэр Ашиглах
хугацаа
ДАТА хэмжээ ДАТА
хурд
Аппликейшн Ашиглах улс Үнэ Тариф
/НӨАТЕ-тай/
Бүх хэрэглэгчид 48 цагийн багц 48 цаг 200 MB 256 kbps - USA, Canada 39,000₮
UL, Russia, France, Germany,
Korea, Macau, Hong Kong, China
7 хоногийн ЧАТ багц 7 хоног 450 MB 256 kbps Messenger WhatsApp
Kakao
Viber
USA, Canada 39,000₮
UL, Russia, France, Germany, 79,000₮
Korea, Macau, Hong Kong, China 79,000₮
1GB дата 7 хоног 1GB NO limit - USA, Canada, UK, Germany,
France, Macau, China
120,000₮
4GB дата 14 хоног 4GB NO limit 459,000₮