Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч 002 гарцаар ОУ ярианы дуудлага хэрхэн хийх вэ ?

Та данс дахь нэгжээрээ шууд дуудлага хийнэ. 002 + Улсын код + Дугаараа хийн залгана

Жишээ нь: Солонгос улсруу залгахад улсын код нь 82 ба 00282123456789 гэж залгана.