Олон улсын 002 гарцын ярианы алхам хэрхэн бодогдох вэ?

Та олон улс руу 002 гарцаар дуудлага хийсэн тохиолдолд ярианы алхам 6 секунд тутам бодогдоно. 7 дахь секундээс эхлэн 1 секундийн алхмаар тооцогдоно.