002 гарцыг ашиглан олон улсын дуудлага хийхэд төлбөр нь хэрхэн бодогдох вэ?

Дуудлага хийгдэж буй тухайн улсаас хамааран нэг минутын ярианы төлбөр өөр өөр байна.

Урьдчилсан, Дараа төлбөрт үйлчилгээний бүх хэрэглэгч ижил төлбөртэй дуудлага хийнэ.

Үнэ тарифын талаар ЭНД дарж танилцана уу.