Тоурист сим дугаарын үнэ, төлбөр ?
багцын төлбөр Хоног Багцад дагалдах эхр
Дата Яриа Мессеж
20.000₮ 7 өдөр хязгааргүй
30.000₮ 14 өдөр