Тоурист сим дугаарын хугацааг сунгаж болох уу ?
Боломжгүй. 7 болон 14 өдрийн хугацаа дууссан бол дугаар устах ба та дахин шинэ дугаар худалдан авч ашиглана.