Гэрээний дугаараа яаж мэдэх вэ?

Гэрээний дугаараа дараах аргуудаар мэдэх боломжтой.

1. Бүртгэлтэй гар утасны дугаараасаа мессэжээр авах заавар:

  • Бүртгэлтэй дугаар нь Скайтел бол: 1520/үнэгүй/ geree гэж бичиж мессэж илгээнэ.
  • Бусад операторын дугаар бол:131520 дугаарт geree гэж мессэж бичиж шалгаарай.

2. Төлбөрийн нэхэмжлэх мессэжээр очиход бүртгэлтэй гар утасны дугаарт очно.

  • Бүртгэлтэй утасны дугаар нь Скайтел бол 90060000 дугаараас
  • Бүртгэлтэй гар утасны дугаар нь бусад оператор бол *****

3. Цаасан гэрээнээс харж болно.

Санамж:

  • Төлбөр төлөхдөө заавал гүйлгээний утга хэсэгт гэрээний дугаар бичнэ.
  • Гэрээний дугаар буруу оруулсан тохиолдолд төлбөр төлөгдөхгүй
  • Алдаатай гүйлгээ ажлын 1-5 хоногт шийдэгддэг тул гэрээний дугаараа сайтар шалгаж төлөх шаардлагатай