Тоурист сим дугаарыг Монгол хүн ашиглаж болох уу ?
Боломжгүй. Зөвхөн гадаадын иргэн заасан хугацаанд ашиглана.