Ямар тохиолдолд нэгж зарцуулагдсан байх магадлалтай вэ?
  • Нэгжийн зээлд суутгагдсан
  • Нэгжээ бусдад шилжүүлсэн
  • Задгайгаар дата хэрэглээнд зарцуулсан
  • Нэмэлт үйлчилгээний өдрийн хураамж хасагдсан
  • Олон улс руу дуудлага хийж мессэж илгээсэн