Ямар тохиолдолд төлбөр нэмэгдэх магадлалтай вэ?
  • Төлбөртэй нэмэлт үйлчилгээ идэвхжүүлсэн
  • Багцад дагалдах хэрэглээ дууссан 
  • Бусдад нэгж бэлэглэсэн
  • Төлбөртэй тусгай дугаар руу дуудлага хийсэн, мессэж бичсэн