Дата багц худалдан авч хэрэглэх нь ашигтай юу?

Задгай дата хэрэглээгээр 1GB дата ашиглахад ДТҮ хэрэглэгч 6144₮, УТҮ хэрэглэгч 6144-12288 нэгж унадаг бол дата багц авч ашигласнаар багцнаасаа хамаарч хэд дахин бага үнээр ашиглах боломжтой байдаг байна. Дата багц идэвхжүүлсэн тохиолдолд илүү бага тарифаар интернетэд ханддаг гэсэн үг юм.

Дата багцын мэдээлэл авах бол Энд дараарай