Эзэмшигчийн мэдээлэл алдаатай болон дутуу үед яах вэ?

Хэрэглэгч дугаарын алдаатай бүртгэлийг үндсэн салбарт хандаж засуулах ба урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч, дугаарын дутуу бүртгэлийг www.skytel.mn/contract/ холбоосоор орж засах боломжтой.