Алдаатай гүйлгээ гэж юу вэ? Хэрхэн сэргийлэх вэ?

Скаймедиа-н төлбөрөө банкны аппликейшнээр төлөхдөө гүйлгээний утга буруу бичсэнээр гүйлгээ алдаатай болдог. Үүнд:

  1. Гүйлгээний утга хоосон байх
  2. Гэрээний дугаараа дутуу болон буруу бичих

Санамж:

  • Гүйлгээний утга хэсэгт зөвхөн гэрээний дугаарыг бичих
  • Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн тохиолдолд 15-20 минутын дотор төлбөр төлөгдөнө