Гэрээт борлуулагч гэж хэн бэ?

СКАЙтел компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авч тогтоосон үнээр борлуулах эрх бүхий хувь хүн, албан байгууллагыг гэрээт борлуулагч гэнэ.