НӨАТ-н баримтаа яаж авах вэ?

Зурагтаасаа НӨАТ-н баримтаа яаж авах вэ?

SKYMEDIA 3.0 буюу шинэ системтэй бол:
• Menu->Цахим салбар-> НӨАТ руу орно.

Хуучин системтэй бол:
• Menu->Цахим салбар-> НӨАТ-н баримт руу орно