Үйлчилгээний салбараас НӨАТ-н баримтаа яаж авах вэ?

Салбарт хандаж төлбөрөө төлж байгаа тохиолдолд салбараас цаасан баримт авах боломжтой.

Санамж:

  • Салбарт хандан өмнөх саруудын НӨАТ-н баримтыг авах боломжгүй
  • Зөвхөн салбарт хандаж төлсөн төлбөрийн НӨАТ-н баримтыг авах боломжтой