Cally үйлчилгээ хэдэн төрлийн багцтай вэ?

Cally үйлчилгээ нь 5 төрлийн багцтай ба та өөрийн хэрэглээнд тохирсон багцыг сонгож хэрэглээгээ хийгээрээ.