Дуудлага шилжүүлэх үйлчилгээг хэрхэн идэвхжүүлэх вэ?

Гаднаас ирэх бүх дуудлагыг таны сонгосон дугаарт шилжүүлнэ.
Cally апп > Үйлчилгээ > Бүх дуудлагыг шилжүүлэх > Дуудлага шилжүүлэх дугаар оруулна /бүх операторын дугаар оруулах боломжтой/