Завгүй үед дуудлага шилжүүлэх үйлчилгээг хэрхэн идэвхжүүлэх вэ?

Энэхүү үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн дугаар завгүй байгаа тохиолдолд өөрийн сонгосон дугаарт дуудлагыг шилжүүлнэ.

Cally апп > Үйлчилгээ > завгүй үед дуудлага шилжүүлэх > Дуудлага шилжүүлэх дугаар оруулна /бүх операторын дугаар оруулах боломжтой/