UP багцын дагалдах эрхүүд?
Дагалдах үйлчилгээ UP 40’000₮ UP 50’000₮ UP 60’000₮ UP 70’000₮
ҮНДСЭН ХУРД 30 mbps 30 mbps 60 mbps 60 mbps
СУВГИЙН ТОО 120+ 120+ 120+ 120+
МОНГОЛДОО ДУГААР • Монголдоо 10 • Монголдоо 20 • Монголдоо 30 • Монголдоо 40
СУВГИЙН БАГЦ • Гэр бүлийн суваг • Гэр бүлийн суваг • Гэр бүлийн суваг • Гэр бүлийн суваг
КОНТЕНТ 2 кино 2 кино 10 кино 10 кино
КИНО БАГЦ • Кино галлерей • Кино галлерей • Кино галлерей • Кино галлерей
НӨХӨЖ ҮЗЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ + + + +
SKYGO 1 1 1 1
ҮНДСЭН БАГЦ** + + + +

Санамж: *Багцад дагалдах кино эрхэд хит тэмдэглэгээтэй кино контент хамаарахгүй.
Санамж: **Өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүдийн үйлчилгээний хөлс нь (2500₮-3500₮) сарын суурь хураамжид багтаагүй бөгөөд суурь хураамж дээр нэмэгдэж тооцогдоно.