UP багц хэдэн төрлийн багцтай вэ?

UP багц нь 4 төрлийн багцтай ба та өөрийн хэрэглээнд тохирсон багцыг сонгон хэрэглэх боломжтой.