Хэрэглэгчийн ГЭРЭЭ-н дээрх нэвтрэх нэрс болон нууц үгсийг юунд ашигладаг вэ?

Гэрээний № : Төлбөр төлөх, нэмэлт үйлчилгээ авах болон үйлчилгээтэй холбоотой асуудал шийдвэрлүүлэхээр лавлах утас, үйлчилгээний төвд хандах тохиолдолд ашиглана.

Wi-Fi нууц үг : Гэртээ Wifi холболтоороо интернэт орох тохиолдолд ашиглана.