Төлбөр хэдэнд гардаг вэ?

Хэрэглэгч таны тухайн сарын үйлчилгээний төлбөр дараа сарын 8-ны өдөр бодогдон, танаас нэхэмжлэгдэх бөгөөд энэхүү үйлчилгээний төлбөрөө сар бүрийн 19-ний дотор төлөх шаардлагатай. Хэрвээ 20-ний дотор төлөөгүй тохиолдолд үйлчилгээ хаагддаг болохыг анхаарна уу.