Үйлчилгээний төлбөр гарсан эсэхийг мэдэх боломжууд байдаг уу?
  1. Төлбөрийн мэдээлэл нь нэхэмжлэл бодогдсон даруйд таны бүртгэлтэй гар утсанд мессежээр ирнэ.
  2. Нэхэмжлэх бүртгэлтэй мэйл хаяг дээр очно.
  3. [МЕНЮ] -> [Таны туслах] ->[Цахим салбар] хэсгээс мөн харах боломжтой.
  4. Хэрэглэгч 555 дугаарт BILL гэсэн утга бүхий мессеж илгээж төлбөрийн мэдээллээ шалгах боломжтой.