Төлбөрөө хэрхэн төлөх вэ?
Онлайн-аар төлбөр төлөх Lend.mn, Social pay, Most money, Skytel.mn, Skytel аппликейшнээр гүйлгээ хийхэд дансны нэр дээр Скаймедиа Корпораци ХХК гэж бичнэ.
Дансаар төлөх ХХБ-499205065, Голомт-1102047493, Төрийн банк-100200013183, Хаан-5003439787, Хас-5000733393 эдгээр дансаар гүйлгээний утга хэсэгт СКАЙМЕДИА ГЭРЭЭ-ний дугаар оруулаад төлбөрөө төлөх боломжтой.
Шууд ТВ-ээсээ төлөх Та ТВ-ээсээ [МЕНЮ] -> [Таны туслах] -> [Цахим салбар] гэж ороод Q-pay ашиглан төлбөрөө төлнө үү.
Үйлчилгээний салбараар төлөх Хэрэглэгч та СКАЙТЕЛ-ийн үйлчилгээний үндсэн салбаруудаар төлбөрөө төлөх боломжтой.