Кино багцыг мессежээр хэрхэн идэвхжүүлэх вэ?
Боломжит хэрэглэгч Тусгай дугаар Илгээх утга
SKYtel-н хэрэглэгч 1222 Гэрээний дугаар зай аваад багцын нэрийг бичих (Hollywood, Korea)
Бусад операторын хэрэглэгч 131222 Жишээ нь: 123456 Hollywood