Яаж дугаараа хадгалуулах вэ?

Та өөрт ойр байрлах Скайтелын үндсэн болон гэрээт салбарт хандаж дугаар 12 сар хүртэлх хугацаагаар хадгалуулах үйлчилгээг аваарай. Мөн SKYtel вэб сайтаар хандан авах боломжтой.
1 сарын 5'000₮              Жилд нэг удаа эхний 3 сар үнэгүй хадгалуулах боломжтой.

Зөвлөгөө
*Та дугаар хадгалах үйлчилгээг авахын тулд төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх шаардлагатай.

ДТҮ-ний хэрэглэгч 1-12 сарын хугацаатай дугаар хадгалах үйлчилгээг www.skytel.mn -ээр идэвхжүүлж авах боломжтой.
Үйлчилгээг авахын тулд www.skytel.mn-нд бүртгэлээ хийх ба тухайн дугаар төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх шаардлагатай.

Доорх нөхцөлүүдэд дугаар хадгалах үйлчилгээ идэвхжүүлэх боломжгүй байна.

  • Up үйлчилгээний хэрэглэгч
  • Гар утасны лизинг болон урамшуулалтай үнээр авсан хэрэглэгч
  • Төлбөрийн үлдэгдэлтэй хэрэглэгч
  • Шинэ дугаар аваад 3 сараас доош ашигласан хэрэглэгч
  • Багц шилжүүлэх захиалга өгсөн хэрэглэгч
  • Дан байгууллагын нэртэй дугаар /Албан бичгээр захиалга өгөх учир/ онлайнаар багц шилжих захиалга өгөх боломжгүй.