Улбар шар од тэмдэглэгээ юуг илэрхийлдэг вэ?

УЛБАР ШАР ОД тэмдэглэгээтэй контентууд нэг ангит кино гэсэн үг ба уг контентуудаас түрээслэн үзэх боломжтой. GO Basic болон GO Plus багцтай бол багцад дагалдах эрхийн дагуу тухайн контендуудаас сонгон үзэх боломжтой байдаг.