Төлбөрөө яаж төлөх вэ?

Скаймедиа дараа төлбөрт үйлчилгээний зарчмаар төлбөр нь бодогддог. Таны өмнөх сарын хэрэглээний төлбөр дараа сарынх нь 8-нд бодогдож, нэхэмжлэх илгээгддэг ба тухайн төлбөрөө 22-ны өдрийн дотор төлөөгүй тохиолдолд үйлчилгээний эрх хязгаарлагдана.

Санамж:

  • Төлбөрөө банкны үйлчилгээ ашиглан шилжүүлэхдээ заавал гүйлгээний утга хэсэгт гэрээний дугаараа бичээрэй
  • Гэрээний дугаараа буруу оруулсан тохиолдолд төлбөр төлөгдөхгүй бөгөөд гүйлгээ алдаа заана.
  • Алдаатай гүйлгээ ажлын 1-5 хоногт шийдэгддэг тул гэрээний дугаараа сайтар шалган төлөх шаардлагатай
  • Өмнөх сарын хэрэглээний төлбөрийн нэхэмжлэх сар бүрийн 8-ны өдөр админ дугаарт нь мессэжээр очдог бөгөөд 8-22-ны хооронд багтаан төлбөрөө төлөх боломжтой
  • 3000₮-с дээш үлдэгдэлтэй бол үйлчилгээ нээгдэхгүй