Гэрээний дугаараа андуурч төлсөн бол яах вэ?

Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга хэсэгт гэрээний дугаараа бичиж төлнө. Хэрэв буруу бичсэн эсвэл өөр утга оруулсан бол гүйлгээг тодруулна.

Гүйлгээ тодруулахад дараах мэдээлэл шаардлагатай:

  • Гүйлгээ хийсэн огноо
  • Төлбөрийн дүн
  • Шилжүүлсэн данс
  • Хүлээн авсан данс
  • Зөв гэрээний дугаар
  • Гүйлгээ олдохгүй бол төлбөр төлсөн банкны хуулга шаардлагатай

Санамж:

  • 3000₮-с дээш үлдэгдэлтэй бол үйлчилгээ нээгдэхгүй
  • Алдаатай гүйлгээ 1-5 хоногт шийдэгддэг
  • Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга хэсэгт зөвхөн гэрээний дугаараа бичнэ үү.