Хэрэглээнийхээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг яаж харах вэ?

Та доорх зааврын дагуу хэрэглээний дэлгэрэнгүй мэдээллээ харах боломжтой.
Та өөрт ойр байрлах Скайтелын үндсэн салбарт бичиг баримттайгаа хандаж үйлчилгээг авах боломжтой.

  • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч сүүлийн нэг сар гадагш залгасан болон мессэж бичсэн дугаарын мэдээлэл авах боломжтой.
  • Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч сүүлийн гурван сар гадагш залгасан болон мессэж бичсэн дугаарын мэдээлэл авах боломжтой.