Үзсэн киноны мэдээллээ яаж шалгах вэ?
  1. skytel.mn вэбсайтруу хандаж баруун дээд хэсэгт байрлах нэвтрэх рүү орж Скаймедиа дээр дарна.
  2. Гэрээний дугаар болон гэрээ байгуулахад өгөгдсөн нууц үгийг оруулна.
  3. Видео сангийн хэрэглээ дээр дарж он сараа сонгоод мэдээллээ шалгана.