SKYmedia вэбсайт-р захиалга хэрхэн өгөх вэ?

Та доорх зааврын дагуу SKYmedia вэбсайт-р захиалга өгөх боломжтой.

Заавар 1: SKYtel.mn сайтруу хандаж, CКАЙмедиа хэсэг рүү орно.Заавар 2: TP болон UP багцуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл танилцах боломжтой.Заавар 3: Өөрийн сонирхсон багцыг сонгон захиалах боломжтой.Заавар 4: Захиалгын мэдээлэл хэсгийг бөглөснөөр таны сонгосон багцын захиалга хийгдэж дуусна.