Шинэ хэрэглэгч болоход үндсэн шалгуур нь юу вэ?
  • Үйлчилгээ авах газар нь Скаймедиа үйлчилгээний сүлжээ орсон байх.
  • Үйлчилгээ авах хэрэглэгч 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх.
  • Үйлилгээ авах хэрэглэгч өөрийн биеэр бичиг баримттай байна.