Үйлчилгээ авахад ямар бичиг баримт шаардлагатай вэ?
  • Цахим үнэмлэх эсвэл хурууны хээ үншигчийн мэдээллийг үндэслэх