Нүүсэн, шилжсэн өөр хаяг дээр очсон тохиолдолд яаж захиалга өгөх вэ?

Та хаяг шилжилт хийлгэх тохиолдолд Лавлагаа мэдээллийн төв рүү бүртгэлтэй дугаараасаа холбогдон захиалга өгөх боломжтой.

  • Скайтелийн дугаараас 1520 дугаарт холбогдох
  • Бусад операторын дугараараас 76769000 дугаарт холбогдох